Divider
Downloads

Beste leden van de SVN,

Op deze pagina vindt u alle informatie over het pakket wat u bij Balens af kunt sluiten.

Ons verzekeringspakket dekt drie vormen van aansprakelijkheid:

Beroepsaansprakelijkheid: Aansprakelijkheid voor de gevolgen van fouten die worden gemaakt in de uitoefening van uw beroep. Bij fouten kan worden gedacht aan een onzorgvuldige handeling, nalatigheid, of onjuiste advisering tijdens werkzaamheden die direct verband houden met de behandeling die u uitvoert.

Bedrijfsaansprakelijkheid: Algemeen aansprakelijkheidsrisico dat niet direct te maken heeft met uw behandelingen. Het van de trap vallen door een loszittende trede of het in elkaar zakken van uw behandeltafel zijn daar voorbeelden van.

Productaansprakelijkheid: Aansprakelijkheid als gevolg van de verkoop van producten tijdens de uitoefening van uw bedrijf.

Daarnaast dekt onze polis de kosten van de inzet van een klachtenfunctionaris en/of geschillencommissie wanneer er onder de Wkkgz een klacht tegen u wordt ingediend, tot een maximum van €10.000,- per klacht. Daarnaast is een eventuele schadevergoeding die aan uw cliënt zou worden toegekend meeverzekerd, tot aan de wettelijke limiet van €25.000.

U hoeft ook geen aparte inloop- of uitloopdekking aan te kopen. Als u voor het aanschaffen van onze verzekering elders verzekerd bent geweest, er wordt een klacht ingediend over die periode en uw toenmalige verzekeraar dekt de klacht niet, dan bent u bij ons wellicht alsnog gedekt tegen die klacht. Daarnaast blijft u ook na het beeindigen van uw praktijk, of verzekering bij ons, gedekt voor de verzekerde periode. Een uitgebreid overzicht van de dekking van de polis en al haar voordelen, vindt u in in dit informatiedocument.

Indien gewenst voegen wij de Persoonlijke Ongevallen-aanvulling toe aan uw polis. Met deze toevoeging wordt er eenmalig €30.000,- uitgekeerd wanneer door ongeval blijvend arbeid ongeschikt raakt of komt te overlijden. Deze dekking geldt u 24 uur per dag, ongeacht of u als therapeut aan het werk bent of niet. Meer informatie over de aanvulling vindt u in dit informatiedocument.

Als lid van de SVN, ontvangt u korting op ons verzekeringspakket. De premies beginnen bij €91,- per jaar.

Het volledige premieoverzicht vindt u in dit formulier voor SVN-leden.

Nog in opleiding tot shiatsu-therapeut? Ook de proefbehandelingen kunnen verzekerd worden, tegen gereduceerd tarief. Vraag via dit formulier de studentenverzekering aan.

Als u na het lezen van alle documenten vragen of opmerkingen heeft, neem dan vooral contact met ons op!